Jubileumi Ajánlói Nyereményjáték

Játékszabályzat

Játékszabályzat 2021.07.21-től

 1. A Játék
 2. Az Zepter Ungarn Kft. (Zepter Ungarn Kft. a továbbiakban: Szervező) sorsolásos promóciós és direkt marketing célú, „Jubileumi Ajánlói Nyereményjáték” megnevezésű nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

  A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal Zepter Ungarn Kft. Club Live 100 hűségprogram tagjainak létszámát és direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A Játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

 3. A Játék szervezője
 4. A Nyereményjáték szervezője a Zepter Ungarn Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 191..; Cg.: 01-09-076039; Adószám: 10537361-2-41), Zepter Ungarn Kft. a továbbiakban: Szervező.

 5. Nyereményjátékban résztvevő személyek (Játékos)
 6. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, kivéve

  • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak;
  • akik a Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el;

 7. Feltételek, időtartam
 8. Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

  Nyereményjáték 2021.július 21. 00 óra 01 perctől 2021. december 10. 23 óra 59 percig tart.

  A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

  A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a Club Live 100 hűségprogramba történő belépés és a promóciós nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulás megadása.

  A Nyereményjátékban történő részvétel együttes feltétele a Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) Club Live 100 programjában történő meglévő, érvényes regisztráció és feltételek elfogadása, továbbá jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések elfogadása.

 9. Nyereményjáték menete
  1. Új CL100 Klubtag regisztráció:
  2. Jelen pontban rögzítettek azokra a Játékosokra irányadóak, aki a regisztráció időpontjában nem tagjai a CL100 Klubnak.

   A Játékos a https://cl100.hu honlapon, annak Kezdőlapján, a regisztrációs ablakban magánszemélyek esetében a vezetékneve, keresztneve, születési ideje, pontos címe, e-mail címe, vezetékes-, és mobil telefonszáma, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében cégnév, adószám, székhely cím, továbbá e-mail cím és telefonszám megadásával egyidejűleg regisztrálhat. Az e-mail címnek és a telefonszámnak minden esetben aktívnak és azon a Játékosnak elérhetőnek kell lennie. Valótlan, hibás, érvénytelen, nem működő e-mail cím vagy telefonszám esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

   A Játékos a regisztrációt követő 5 percen belül az általa megjelölt e-mail címre visszaigazoló e-mailt kap, amelyben a regisztráció megerősítésére szolgáló link található. Ha az így kapott linket az új regisztráló megnyitja és megerősíti az e-mail címét, azzal a CL100 Klub tagjává válik. A regisztrációt megerősítő e-mailben található link 60 percig érhető el. Amennyiben a Játékos a regisztráció megerősítésére szolgáló linket elkésetten nyitja meg, úgy kénytelen új regisztrációt indítani.

   A Játékos a regisztrációt követően egy darab egyedi sorszámmal ellátott nyereményjáték kuponra jogosult.

   A Játékos további személynek jogosult ajánlást küldeni egyedi link segítségével, hogy regisztráljanak a https://cl100.hu oldalra. Amennyiben a Játékos ajánlása alapján harmadik személy új érvényes regisztrációt hajt végre, úgy a úgy a nyertes Játékos további nyereményre jogosult.

   Amennyiben a Játékos sikeres ajánlást küld, és annak alapján legalább egy új Klubtag regisztrál, úgy jogosult lesz a 8.2. pont szerinti sorsoláson történő részvételre is.

   A Játékos minden további ajánlása alapján végrehajtott regisztrációnként további egy darab egyedi sorszámmal ellátott kuponra jogosult, amely a Nyereményjáték 8.2. pont szerinti sorsoláson történő nyerési esélyeit arányosan növeli.

   A Játékos a https://bericht.hu/vip/ oldalra regisztráció után belépve ellenőrizheti ajánlására regisztrált új tagokat, ennek eredményeképpen kuponjainak számát. A két oldal közötti adatbázis frissítés miatt a CL100 Klub regisztráció utáni 72 órában érhető el a felület az új klubtagok számára és 72 órás időeltolódással látszódnak az adatok is.

   A regisztráció díjmentes.

   A Játékos a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

   A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a https://cl100.hu honlapon történő érvényes regisztráció, Nyereményjáték feltételek, Nyereményjáték adatkezelési tájékoztató, CL100 Klub belépési feltételek, és kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elfogadása.

   A Játékosok személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes.

   A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves avagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

  3. Jelenlegi CL100 klubtagok (Klubtag) részvétele a Nyereményjátékban
  4. Akik a CL100 Klub tagjai és rendelkeznek érvényes e-mail címmel, az alábbiak szerint jogosultak a Nyereményjátékban történő részvételre.

   A Szervező a Klubtag e-mail címére olyan e-mailt küld mely egyedi, csak a Klubtaghoz köthető ajánlói linket tartalmaz, és amely linket további regisztrációk érdekében felhasználhat. Az ajánlói linket tartalmazó e-mail tartalmazza a jelen Nyereményjáték szabályzatát is. A Klubtag az ajánlói link felhasználásával a jelen Nyereményjáték Szabályzatot és adatkezelési tájékoztatót elfogadja.

   A Klubtag további személynek jogosult ajánlást küldeni, hogy regisztráljanak a https://cl100.hu oldalra. Az ajánlás küldésének feltétele, hogy az ajánló a meghívott személy e-mail címét jogszerűen használja fel az ajánlás céljából. A Klubtag valamennyi, az ajánlása alapján érvényes regisztrációt követően további egy darab egyedi sorszámmal ellátott kuponra jogosult, amely a Nyereményjátékon történő nyerési esélyeit arányosan növeli.

   A Játékosok jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

   A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele Nyereményjáték feltételek, Nyereményjáték adatkezelési tájékoztató, CL100 Klub belépési feltételek, és kapcsolódó adatkezelési tájékoztató selfogadása.

 10. Sorsolás menete
 11. A sorsolás szoftveres módszerrel történik, melynek során a 8. pontban részletezett tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra.

 12. Sorsolás nyereményei
 13. A Nyereményjáték fősorsolás időpontja és helyszíne: 2021. december 15-én 12.00 órakor online a Zoom platform alkalmazásával, amelyet az az alábbi linken lehetséges megtekinteni, továbbá a sorsolást online, élőben követni:
  https://us06web.zoom.us/j/81815626806?pwd=Q2xhUzF1OGY2Rlc0VDNKRE1QZ05nZz09

  Zoom logo
  A sorsolás megtekintéséhez számítógépről lehet csatlakozni applikáció letöltése nélkül böngésző segítségével is.
  Zoom Applikáció letöltése:
  https://zoom.us/download

  A Szervező a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak minden nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

  A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket telefonon, illetve e-mailben értesíti a sorsolást követő 10 napon belül.

  A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a https://cl100.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név és város jelenik meg.

  A sorsolás a Magyarországon jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozásra és helyzetre tekintettel személyesen megjelenni nem lehet.

 14. Sorsolás nyereményei
 15. Nyeremények:

  1. Nyeremény az 5.1. pont szerinti új Klubtag belépése esetén:
  2. Nyeremény az 5.1. pont szerinti új Klubtag egy fő sikeres ajánlása esetén:
  3. Nyeremény az 5.2. pont szerinti meglévő Klubtag esetén valamint új Klubtag sikeres ajánlásai alapján:

  A Nyereményjáték szempontjából új Klubtag regisztrációnak csak az a regisztráció minősül, amelyre a Nyereményjáték időtartama alatt kerül sor, és a regisztráció a CL100 Klubtag Szabályzat szerinti érvényesnek minősül.

  A 8.3. pont szerinti sorsoláson részt vesznek a regisztrált régi és új Klubtagok, akiknek a nyerési esélyeit az általuk sikeresen ajánlott Klubtag regisztráció arányosan növeli.

 16. Nyeremény átvétele
 17. A sorsolás során egy Játékos egy tárgynyeremény megnyerésére jogosult, kivéve a 8.2. pont szerinti nyeremény, melyre az 5.1. pont szerinti olyan Játékos jogosult, aki sikeres Klubtag ajánlást tett.

  A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

  A nyeremény pénzre nem váltható át.

  A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

  Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 18. Egyéb rendelkezések
 19. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

 20. Adatkezeléshez hozzájárulás
 21. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

  A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez.

  Az adatkezelési tájékoztató a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

 22. Egyéb
 23. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők a https://cl100.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet a zepter@cl100.hu e-mail címen.

Budapest, 2020.07.21.
Szervező

1. számú Melléklet

Adatkezelési tájékoztató A „Jubileumi Ajánlói Nyereményjáték” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódóan

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a Szervező által végzett, „Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódó nyereményjáték és direkt marketing célú adatkezeléshez:

Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.; Cégj.szám: 01-09-076039; Adószám: 10537361-2-41, a továbbiakban “Adatkezelő”. Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra nem kerül sor (azaz nem kerül sor harmadik országba történő adatátadásra). Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama: Adatkezelés célja:

 1. Promóciós nyereményjáték lebonyolítása, játékosok nyilvántartása, nyeremények átadása. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. és c. pont – nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése, résztvevők nyilvántartása, megkülönböztetése, sorsolás szervezése, nyertes és tartaléknyertes nyilvántartása, nyertes és/vagy tartaléknyertes nevének és irányítószámának nyilvánosságra hozatala; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, nyeremény esetén nyertes adatai, termékadatok, nyereményjáték azonosítói; jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek esetében cégnév, adószám, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím és telefonszám. Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárultától számított 1 év + 60 nap, nyertes esetében a jótállási időt követő 5 év és 60 nap. A sorsolást megelőzően a nyereményjátékból kilépés esetén jogi kötelezettség teljesítése miatt 5 év + 60 nap.
 2. Direkt marketing tevékenység termékek értékesítésére, ajánlatok küldése, telefonos megkeresés. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – Önkéntes hozzájárulás; Adatkezelés célja: Új és /vagy régi termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás, vásárlási szokások elemzése, vevő vásárlásainak nyilvántartása, promóciós cél, nyereményjátékról tájékoztatás; kedvezmények biztosítása, nyilvántartása, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, hozzájárulás kérése hírlevél küldéséhez, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése, közvetlen személyes megkeresés értékesítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás közlése céljából, közvetlen személyes megkeresés terméktájékoztató és/vagy értékesítési ajánlat közlése céljából. Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megadásától számított 5 év + 60 nap.
 3. Robinson lista: Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását a későbbiekben megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresésé ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő munkatársai és/vagy kereskedői végzik a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó. Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely csoporttag részére adott át személyes adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás visszavonása egyúttal a Nyereményjátékban történő részvétel megszüntetését is jelenti. Amennyiben a hozzájárulást visszavonja, úgy az adatait a jogszerű adatkezelést igazoló nyilvántartásba veszi fel az Adatkezelő.

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Érintett jogai: A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.
A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.
Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.
Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő http://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem honlapján, székhelyén valamint egyébként a kereskedő munkatársaknál, megbízottaknál minden esetben elérhető.